13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Toplandı -14 EKİM 2022

Açılış Konuşmaları/ 11.30 – 12.00

 • Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ (Düzenleme Kurulu Adına)
 • İlker AKÇASOY (Mülkiyeliler Birliği Başkanı)

Oturumlar (12.00 – 17.15)

I.  Oturum: Çalışma İlişkilerine Tarihsel ve Kavramsal Bir Bakış/  12.00 – 13.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MAKAL

 • İşçi Sicil Dosyalarında Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası İşçileri 1937-1950/ Şenol SIRMA
 • İşçi Sınıfı Mücadeleleri Tarihinden Bir Kesit 1980 TARİŞ Direnişi/ Tuğçe SAYİS
 • Çalışma Hakkına Eleştirel Bir Bakış: Paul Lafargue’un Tembellik Hakkı Metninde Çalışma Hakkı/ Deniz FIRAT


Oturum: Toplumsal Cinsiyet ve Emek/ 13.15 – 14.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

 • 21. Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Çalışan Kadın Yoksulluğu/ Nevin GÜNEŞ – Hüseyin ÇOTUR
 • Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Tarımda Ücretsiz Aile İşçiliği/ Aylin SEZER
 • Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Akademide Kadın İstihdamının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği/ Duygu ÖZTÜRK

Oturum: İşçi Sağlığı ve İnsana Yakışır İşler/ 14.30 – 15.45

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Recep KAPAR

 • İş Kazalarında İşçiyi Suçlayıcı Yaklaşıma Tuğla Fabrikalarından Bakmak/ İlkay ÜREMİŞ KİRİL
 • Çocuk İşçiliğinin Görünmeyen Yüzü Göçmen Çocuk Emeği: Gaziantep İli Örneği/ Tugay BOZ
 • Çalışanların İş Güvenliği İklimi Algısı ve Güvenlik Performansı İlişkisine Yönelik Alan Araştırması/ Belemir ŞENGÜL
 • Hızlı Moda Endüstrisinde Sosyal Uygunluk Denetimleri İnsana Yakışır İşler Sağlıyor Mu?/ Bensu BERGAMALI

Oturum – Çalışma Yaşamında Güncel Tartışma ve Gelişmeler/ 16.00 – 17.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

 • Sendikal Temsil Açısından Toplu Pazarlık Hakkının Yetki Süreci Bağlamında Değerlendirilmesi/ Nuray AĞBABA
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde İşçi Sendikalarının Güncel Sorunları ve Mücadele Pratikleri/ Bahar YOLVERMEZ– Meryem KAYTAN
 • Covid-19 Pandemisinde Tekstil Firmalarında Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Denizli İli Örneği/ Fadime KULAÇ
 • Sosyal Refah Devletlerinin Gelişimi Açısından Eğitimin Önemi: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye’de Eğitim Politikalarının Değerlendirmesi/ Gökhan MURAT

*Kongre açılış konuşmaları ve oturumları Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabından ve Zoom üzerinden canlı olarak aşağıdaki bağlantılar kullanılarak takip edilebilir.