Yazarın yazıları

Güz Dönemi Dersleri

2023-2024 Bahar Yarıyılı Dersleri Lisans P rogramı Çalışma İlişkilerine Giriş (Zorunlu) -1. sınıfUluslararası Sosyal Politika (Zorunlu) -2. sınıfSosyal Güvenlik Hukuku (Zorunlu) -4. sınıf  Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları (Seçmeli) Doktora programı Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası  (Seçmeli)

Devamını oku

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi” Güncellendi!

Recep Kapar-16.08.2023 (Sosyal Politika Notları III) Uluslararası Çalışma Konferansı, 1998 yılındaki toplantısında kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi, dört  ilke ve hak temel olarak tanımlamıştır. Buna göre temel haklar ve ilkeler: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkili bir şekilde tanınması Her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması Çocuk emeğinin etkili …

Devamını oku

Verçenik yaz çıkışı -Kuzey klasik rota

Erciyes Dağı Zirve Kuzey Çıkışı- Kar buz rotasından

Muğla ve Antalya’nın en yüksekleri: Uyluk ve Kızlar Sivrisi yaz çıkışları

 

Yeni Makale: Türkiye’de Çalışanların Yoksulluğu, Yoksunluğu ve Sosyal Dışlanmaları

Türkiye’de Çalışanların Yoksulluğu, Yoksunluğu ve Sosyal Dışlanmaları, Bilgi Üniversitesi Reflektif Dergisi, Cilt 4 Sayı 2 (2023): Haziran. (https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.106)

Yeni Kitap: Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları ve Gelişme Alanları

Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları ve Gelişme Alanları, Paradigma Akademi Ya., Çanakkale, 2023.

Yeni Kitap Bölümü: Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması

“Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması“, (içinde) Prof. Dr. Ercan Güven’e Armağan, Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler (Derleyenler: Aytül Ayşe Cengiz-Banu Uçkan Hekimler), Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2023. Kitaba ve içindekilere erişmek için: https://yeniinsanyayinevi.com/kitaplarimiz/emegin-hallerine-dair-yuzlesmeler/

2022-202 öğretim yılı  son sınıfları

2022-2023 öğretim yılı  son sınıfları ile  son dersimizi yaptık. Yolunuz açık olsun, hep iyi haberleriniz gelsin.  

Likya Yolu 8., 9. ve 10. Günler/Kaş-kekova-Gürses-Demre (Kasım 2022)

Likya Yolu 5., 6. ve 7. Günler/Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen- Çukurbağ- Kaş (Ekim 2022)



İş Kazaları Hakkında “Mit” Haline Gelmiş “Sabit Oranlar”

Recep Kapar-22.10.2022 (Sosyal Politika Notları II) Yüzyıl öncesinin oranları Yöntemsel belirsizlik Geçerli olmayan veri ve bulgulara dayanma Özel sigorta müfettişi bakışı Kamu görevlilerinin, işverenlerin ve işveren vekillerinin yükümlülüklerini göz ardı etme Önlenebilir kaza ve önlenemez kaza sınıflandırmasının sorunları

Devamını oku

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Tezli) Yüksek Lisans Programı Seçmeli Güz Dönemi Dersi Giriş-Açıklama-Bilgilendirme  Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi Sosyal güvenlik sistemlerinin türleri ve soysal güvenlik programları Sosyal güvenlik harcamaları, sosyal dayanışma ve kuşaklararası sosyal dayanışma sorunları  İşgücü piyasası, istihdam ve sosyal güvenlik Nüfus yapısı ve sosyal güvenlik Toplumsal cinsiyet ve sosyal güvenlik  Enformel istihdam, sosyal …

Devamını oku

13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Toplandı -14 EKİM 2022

Açılış Konuşmaları/ 11.30 – 12.00 Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ (Düzenleme Kurulu Adına) İlker AKÇASOY (Mülkiyeliler Birliği Başkanı) Oturumlar (12.00 – 17.15) I.  Oturum: Çalışma İlişkilerine Tarihsel ve Kavramsal Bir Bakış/  12.00 – 13.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MAKAL İşçi Sicil Dosyalarında Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası İşçileri 1937-1950/ Şenol SIRMA İşçi Sınıfı Mücadeleleri Tarihinden Bir Kesit 1980 …

Devamını oku

Program taslağı

2022 -Eylül Kalkan-Kaş Likya Yolu -gerçekleşti 2022 -Ekim Kaş-Demre Likya Yolu -gerçekleşti 2022 Aralık Ak Baba 2023 -Yaz dağcılığı Verçenik trans Kızılkayalar Erciyes Kuzey  

Küçük Demirkazık ve Büyük Demirkazık Zirve Çıkışları -2022

İfade özgürlüğü

İnsan hakları Avrupa Mahkemesine göre ifade özgürlüğü, devletin veya nüfusun bir bölümünün saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bulduğu bilgi ve düşünceleri de korur ve kapsar. ” (..) saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de  demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir” (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Öğretim Üyelerinin Metal İşkolu Bildirisi (2015)

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri öğretim üyelerinin metal işçileri eylemine ilişkin açıklaması Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına …

Devamını oku

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Öğretim Üyelerinin Tuzla Bildirisi (2008)

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyelerinin Tuzla ve diğer tersanelerdeki ölümler üzerine ortak açıklamaları Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nin öğretim üyeleri olarak, bir süredir başta Tuzla olmak üzere tersanelerde yaşanan iş kazaları ve ölümler vicdanımızı yaralıyor. Öğrencilerine insan onuruna yaraşır bir çalışma yaşamının bir ülkenin tüm vatandaşları için bir hak olma …

Devamını oku

Soma Faciası Üstüne Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Ortak Açıklaması (2014)

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan trajik maden kazasının ardından, öncelikle yaşamını kaybeden emekçilere rahmet, aileleri ile toplumumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde son yıllarda sıklıkla yaşanan ve çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan büyük iş kazalarının nedenlerine dikkat çekmek ve acil çözüm talep etmek, Türkiye’deki üniversitelerde çalışma hayatı üzerinde eğitim veren, araştırma ve …

Devamını oku

Doğa Yürüyüşleri

Eskibağyaka- Yeşilköy Eskihisar Mavi göl Meyistan Kapıbağ Mavigöl, Meyistan, Kapıbağ Geyik barajı Çatakbağyaka- Sarnıç asarı-Sarnıç köyü Ayı uçtu veya ay uçtu Gerga antik kenti Mazıköy dolayları Yapraklı göleti Emirdağ Kızılağaç – Gökova Ekincik—-iztuzu Yenice Soguksu balıkaşıran Soğuksu dolayları keşif Balıkaşıran keşif Sarsala—-Gömbe Ölemez Yemişendere dolayları Sivridikmen-Akbaba Sarnıç – Hisarönü Kargı koyu—-domuz çukuru—–kargı koyu Kelebekler vadisi-Kabak …

Devamını oku

Dağcılık -Yerel zirve çıkışları

2022 Sandras zirve çıkışı -2295 mt 2022 Latmos Zirve (Bacadan) – 2022 Latmos Zirve (Bacadan) – 2022 Göktepe (TV vericisi) – 2022 Honaz Dağı kış çıkışı -2528 mt. 2021 Oyuklu/Ayıuçtu 2021 Sandras dağı zirve – 2295 mt 2020 Fethiye Çal Dağı -2170 mt. 2020 Kanyondan Karaçakıl Kayası altından Oyuklu 2020 Karlık 2019 Pilottepe-Bolkarlar 2019 Sultandağı …

Devamını oku

Dağcılık -Yüksek İrtifa Çıkışları

2022 Küçük Demirkazık (KDK) Zirve Çıkışı  (3435 mt) 2022 Büyük Demirkazık (BDK)  Zirve Çıkışı (3757 mt) 2022 Dedegöl Zirve Çıkışı (2992 mt) 2022 Uyluk Tepe Zirve Çıkışı (3024 mt) 2022 Hasandağı Kış Zirve Çıkışı (3268 mt) 2021 Emler-Aladağlar Zirve Çıkışı (3723 mt) 2021 H3-H4, Okşar Tepe, Sunar Tepe, DKSK, Yıldırım Tepe zirveleri (3600mt), (3610mt), (3630mt), (3700mt), (3700mt), (3723mt) …

Devamını oku

Dedegül zirve çıkışı -2992 mt

Uluslararası Sosyal Politika

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -III. Dönem Dersi (Ara sınavda sarı ile işaretlenmiş konu başlıklarından sorumlusunuz) Uluslararası sosyal politika kavramı ve unsurlarıUluslararası sosyal politikayı doğuran nedenler ve tarihi gelişimiUluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) Kurulması UÇÖ’nün Anayasasında ve Filadelfiya Bildirgesinde belirtilen ilke ve değerler (ek 1) – (ek 2)Üçlü yapısı (üçlülük-triparite)UÇÖ’nün organları ve görevleri Uluslararası Çalışma KonferansıYönetim KuruluUluslararası …

Devamını oku

Akdağların Zirvesi Uyluk (3.024 mt)

Sosyal Güvenlik Hukuku

(Zorunlu) 4. Sınıf Güz -VII. Dönem Dersi (Ara sınavda sarı ile işaretlenmiş konu başlıklarından sorumlusunuz) Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İlişkisi Zorunlu Sigortalılık İlişkisi Sigortalı sayılanlar Tüm sigorta koları bakımından sigortalı sayılanlar Kısmi sigortalılar Sigortalılığı özel düzenlenenler Sigortalı sayılmayanlar Başlangıcı, bildirilmesi ve sona ermesi İsteğe Bağlı Sigortalılık İlişkisi Gerekçesi, dayanağı, amacı Koşulları Başlangıcı ve sona ermesi …

Devamını oku

Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

(Seçmeli ) Doktora Programı  Güz -I. Dönem Dersi Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Koruma Hakkı”, VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, (10-11 Aralık 2015), Denizli. “Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Koruma Tabanları Yaklaşımı“, Karatahta İş Yazıları Dergisi, C.I, S.1 (2015). Ödev konuları: –Sosyal güvenliğin finansmanı, gelir …

Devamını oku

Latmos Tekerlektepe Bahar Çıkışı 2022

https://www.asyadagcilik.org.tr/latmos-tekerlek-tepe-zirve-2022

Sosyal Politika Topluluğu: Yangın alanlarında çam fidanı dikimi

MSKÜ Sosyal Politika Topluluğu, Kozağaç Köyünde orman yangını sonucunda tahrip olan alanların ağaçlandırılması çalışmalarına katıldı. Topluluk üyeleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarınca orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler tarafından çam fidanlarının dikilmesi ile etkinlik sona erdi.

Hasandağı Kış Zirve Çıkışı (2022)

Latmos Tekerlektepe Zirve -Bacadan (2022)

Likya Yolu 4. ve 5. Günler/Ge(y)-Bel-Xanthos-Üzümlü-Kalkan (Şubat 2022)

Likya Yolu 2. ve 3. Günler/Kabak şelalesi-Alınca-Ge(y) (Şubat 2022)

Likya Yolu 1. Gün/Ovacık-Kabak şelalesi (Şubat 2022)

Honaz dağı Kış Zirve Çıkışı (2022)

Bahar Dönemi Dersleri

2022-2023 Bahar Yarıyılı Dersleri Lisans P rogramı Sosyal Politika (Zorunlu) -1. sınıfToplu İş Hukuku (Zorunlu) -2. sınıfSosyal Güvenlik Teorisi (Zorunlu) -3. sınıf  Tezli Yüksek Lisans Programı ILO Standartları ve AB Çalışma Normları (Seçmeli) Doktora programı Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi (Seçmeli)

Sosyal Politika

(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi Sosyal Politika Kavramı Dar anlamda sosyal politika Geniş anlamda sosyal politika Sosyal Politikalar Kimleri Hangi Nedenlerle Korur? Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimler Nelere karşı Nasıl Korunur? Bilimsel Çalışma Alanı Olarak Sosyal Politika ve Sosyal Politikanın Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Sosyal Politikayı Doğuran Tarihsel Nedenler İşçileşme/ücretli çalışma ve …

Devamını oku

Toplu İş Hukuku

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -II. Dönem Dersi SENDİKALAR VE KONFEDERASYONLAR Borçlar Hukuku -İş Hukuku Ayrımı Bireysel İş Hukuku-Toplu İş Hukuku Ayrımı Sendika Özgürlüğü ve Hakkı Bireysel Sendika Özgürlüğü Pozitif Sendika Özgürlüğü Negatif Sendika Özgürlüğü Toplu Sendika Özgürlüğü İşkolu nedir? İşkolu nasıl belirlenir? İşkolu sendikacılığı İşçi Sendikası ve Konfederasyonlar İşveren Sendikası ve Konfederasyonlar İşçi Sendikalarına Üyelik/İşçi …

Devamını oku

Sosyal Güvenlik Teorisi

(Zorunlu)  3. Sınıf Güz -VI. Dönem Dersi Sosyal güvenliğin tanımı ve unsurları Sosyal riskler Koruma sağlayan geleneksel yöntemler Aile Topluluk Bireysel tasarruflar Özel sigortacılık İşyeri sandıkları Sosyal güvenliğin araçları Sosyal sigortalar sosyal yardımlar Sosyal hizmetler İşveren/işyeri programları Sosyal güvenliği enformel/aile yardımları ile bireysel fon ve  özel sigortalardan ayıran özellikler -ayrıntı için tıklayınız  Dünyada tarihsel gelişimi …

Devamını oku