Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Öğretim Üyelerinin Tuzla Bildirisi (2008)

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyelerinin Tuzla ve diğer tersanelerdeki ölümler üzerine ortak açıklamaları

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nin öğretim üyeleri olarak, bir süredir başta Tuzla olmak üzere tersanelerde yaşanan iş kazaları ve ölümler vicdanımızı yaralıyor.

Öğrencilerine insan onuruna yaraşır bir çalışma yaşamının bir ülkenin tüm vatandaşları için bir hak olma niteliğinde olduğunu ve bunu sağlamanın çağdaş devletin en temel görevleri arasında bulunduğunu öğretmeye çalışan bizler; sebepleri, sıklığı ve sonuçları birlikte değerlendirildiğinde artık ‘kaza’ olarak nitelenmesi mümkün görünmeyen ölüm ve yaralanmalara daha fazla seyirci kalmak istemiyoruz.

Tersaneleri yasalara saygılı ve insanca çalışma koşullarına sahip iş ortamları haline getirmek, bunun için gerekli düzenleme ve uygulamaları yapmak, denetimleri gerçekleştirmek, çalışma mevzuatında uluslararası normlara da uygun değişiklikler yapmak, devletin hiçbir biçimde vazgeçemeyeceği bir görev olma niteliğindedir. Bu sebeple, bilimsel katkı sağlamaya hazır olduğumuzu belirterek, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işveren kuruluşları olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşları, özellikle bu işkolunda örgütlü sendikalar ve diğer işçi örgütleriyle işbirliği içinde göreve, kamuoyunu ise bu konuda daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Fevzi Demir (Dokuz Eylül Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Engin Yıldırım (Sakarya Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Veysel Bozkurt (Uludağ Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nizamettin Aktay (Gazi Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan (Muğla Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Pınar Tınaz (Marmara Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Sedat Murat (İstanbul Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Oğuz Karadeniz (Pamukkale Üniversitesi ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Benli (18 Mart Üniversitesi, ÇEEİ Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Gülay Toksöz
Prof. Dr. Mesut Gülmez
Prof. Dr. Kadir Arıcı
Prof. Dr. Eyüp Bedir
Prof. Dr. Pars Esin
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Prof. Dr. Tijen Erdut
Prof. Dr. Zeki Erdut
Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar
Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman
Prof. Dr. Yüksel Akkaya
Prof. Dr. Müjdat Şakar
Prof. Dr. Serpil Aytaç
Prof. Dr. Gürhan Fişek
Prof. Dr. Ali Nazım Sözer
Prof. Dr. E. Tuncay Kaplan
Prof. Dr. Cem Kılıç
Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca
Prof. Dr. Ali Rıza Okur
Prof. Dr. Tekin Akgeyik
Doç. Dr. Verda Canbey Özgüler
Doç. Dr. Alpay Hekimler
Doç. Dr. Banu Uçkan
Doç. Dr. Metin Özuğurlu
Doç. Dr. Oğul Zengingönül
Doç. Dr. Faruk Sapancalı
Doç. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu
Doç. Dr. İlkay Savcı
Doç. Dr. Özlem Işığıçok
Doç. Dr. İlknur Kılkış
Doç. Dr. Vedat Bilgin
Doç. Dr. Naci Gündoğan
Doç. Dr. Ufuk Aydın
Doç. Dr. Tunç Demirbilek
Doç. Dr. Sevda Demirbilek
Doç. Dr. Hakan Keser
Doç. Dr. Coşkun Saraç
Doç. Dr. Serkan Odaman
Doç. Dr. Recep Varçın
Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu
Doç. Dr. Arif Yavuz
Doç. Dr. Süleyman Özdemir
Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz
Yrd. Doç. Dr. Cemile Gürçay
Yrd. Doç. Dr. Onat Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şennur Özdemir
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Şenkal
Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun
Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan
Yrd. Doç. Dr. Aşkın Keser
Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Güloğlu
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı
Yrd. Doç. Dr. Pir Ali Kaya
Yrd. Doç. Dr. Özlem Çakır
Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar
Yrd. Doç. Dr. Serap Özen
Yrd. Doç. Dr. Suat Uğur
Yrd. Doç. Dr. Fatma Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Şenay Gökbayrak
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can Bakkalcı
Yrd. Doç. Dr. Betül Altuntaş
Yrd. Doç. Dr. Fatma Kocabaş
Yrd. Doç. Dr. Dilek Baybora
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz
Yrd. Doç. Dr. İlhan Oral
Yrd. Doç. Dr. Handan Kumaş
Yrd. Doç. Dr. Kamil Orhan
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Demir
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bacak
Yrd. Doç. Dr. Erdinç Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Bülent Bayat
Yrd. Doç. Dr. Türker Topalhan
Yrd. Doç. Dr. Aydın Başbuğ
Yrd. Doç. Dr. Yücel Uyanık
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydınlı
Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek
Yrd. Doç. Dr. Mahir Gümüş
Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu
Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu
Yrd. Doç. Dr. Selmin Kaşka
Yrd. Doç. Dr. Sezin Aydemir
Yrd. Doç. Dr. Şule Daldal
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Sayın
Yrd. Doç. Dr. Ziya Erdem
Yrd. Doç. Dr. Fatih Güngör
Öğr. Gör. Dr. Seyhan Erdoğdu
Öğr. Gör. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
Öğr. Gör. Dr. Hediye Ergün
Ar. Gör. Dr. Mehmet Merve Özaydın
Ar. Gör. Dr. Gaye Burcu Yıldız
Ar. Gör. Dr. Hasan Şenocak
Ar. Gör. Elif Tuğba Doğan
Ar. Gör. Taner Akpınar
Ar. Gör. Çağla Ünlütürk
Ar. Gör. Selda Köse
Ar. Gör. Melih Sertkan
Ar. Gör. Arzu Özsoy
Ar. Gör. Taner Akan
Ar. Gör. Doğa Başar Sarıipek
Ar. Gör. Mehmetcan Türkölmez
Ar. Gör. Nail Dertli
Ar. Gör. Onur Can Taştan
Ar. Gör. İlker İnan Akçay
Ar. Gör. Umur Aşkın
Ar. Gör. E. Özlem Özçatal
Ar. Gör. Hakan Topateş
Ar. Gör. Nagihan Durusoy
Ar. Gör. Simay Karaalp
Ar. Gör. Ayşe Gözde Koyuncu
Ar. Gör. Barış Koyuncu
Ar. Gör. Osman Tezgel
Ar. Gör. Cemalettin Parıltı
Ar. Gör. M.Çağlar Özdemir
Ar. Gör. Hande Bahar Kerimoğlu
Ar. Gör. Banu Metin
Ar. Gör. Işıl Kurnaz
Ar. Gör. Volkan Işık
Ar. Gör. Murat Çolak
Ar. Gör. Meryem Kurtulmuş Kıroğlu
Ar. Gör. Utku Erdayı
Ar. Gör. Faruk Taşçı
Ar. Gör. Dilek Eser
Ar. Gör. Başak Işıl Çetin
Ar. Gör. Şenol Kurt
Ar. Gör. Levent Şahin