Çalışma İlişkilerine Giriş

(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi

(Dönem sonu ve bütünleme sınavlarında arasınav öncesi konular da dahil olmak üzere aşağıda yer alan  tüm konulardan ve okuma metinlerinden sorumlusunuz)

Çalışma Kavramı
Çalışma, Yaşam, İhtiyaçlar ve Geçinme
Hayvan Faaliyetleri ile İnsanın Çalışması Arasında ki Ayrım
Çalışma-İşgücü Arasındaki Ayrım
Çalışma (emek) Süreci

Çalışmanın sonuç ve unsurları
Üretim araçları/İş Aletlerinin Gelişmesi
Üretim İlişkileri

İnsanın Çalışmaya Yüklediği Anlamlar
Çalışmanın Tarihsel Biçimleri

İlkel Toplumlar

Toplayıcılık
Avcılığın gelişimi

Tarım ve hayvancılığa geçiş

İşbölümünün Doğuşu ve Gelişimi

İlk işbölümü/doğal işbölümü
işbölümünün çeşitlenmesi

Artı ürün/artık ürün/gerekli ürün/sosyal artık ürün/birikim
Özel mülkiyetin ortaya çıkışı
Toplumsal sınıfların belirmesi
Köleci Toplumlarda Çalışma

Köle çalışmasının özellikleri
Köle işgücünün kaynakları
Köle çalışmasının zayıf yanları

Feodal Toplumlarda Çalışma

Feodal toplumda sosyal sınıflar

Tarımsal üretimde çalışma ve çalışanların statüleri
Zanaat/ Lonca sisteminde çalışma ve çalışanların statüleri

Feodal toplumun çöküşü

Kapitalizmin Doğuşu

Kapitalizmde sosyal yapı ve sosyal sınıflar
İşçi sınıfının ortaya çıkışı ve Sanayi Devrimi

Metalaşmanın yaygınlaşması
Mülksüzleşme/İşçileşme süreçleri
Ücretliliğin genişlemesi

İşçi kavramı
İşçi (ücretli) çalışma

Ücret
Bizzat kendisi
Hak ve özgürlükler
Bağımlı çalışma

teknik bağımlılık
yönetsel bağımlılık

 İşçiler arasında rekabet
Sanayi devriminde çalışma koşulları

tablo

Okuma metinleri ve kaynaklar:

Dersin öğretim üyesi hiçbir fotokopiciye ders notu bırakmamıştır.  Fotokopicilerde satılan adımı veya dersin adını taşıyan ders notları ile ilgim bulunmamaktadır.

(Dönem sonu ve bütünleme sınavlarında arasınav öncesi konular da dahil olmak üzere aşağıda yer alan  tüm konulardan ve okuma metinlerinden sorumlusunuz)

ARASINAV SONRASINDA SORUMLU OLUNAN KAYNAKLAR VE OKUMA METİNLERİ

 • Cahit Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, İstanbul, 1981. [Sayfa aralığı: 1-41]
 • Kuvvet Lordoğlu ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı, Der yayınları, İstanbul, 2003. [Sayfa aralığı 23-31]
 • Tülay Bozkurt, Çalışma İlişkilerinin Evrimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011. [Sayfa aralığı: 20-28]

ARASINAVDA SORUMLU OLUNAN KAYNAKLAR VE OKUMA METİNLERİ

 • Harry Braverman, Emek ve Tekelci Sermaye Yirminci Yüzyılda Çalışmanı Değersizleştirilmesi, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2008. [Sayfa aralığı 71-82].
 • Jacques Gouverneur, Kapitalist Ekonominin Temelleri, İmge Kitapevi, Ankara 1997. [Sayfa aralığı 25-47].
 • İsmail Çoşkun, “Neolitik Dönem-Neolitik Devrim”, Uygarlık Tarihi, İstanbul Üniversitesi uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul.  [Sayfa aralığı 112-121].
 • Zeki Parlak-Nurgün Kul Parlak, “Sanayi Öncesi Toplumlarda İş”, Çalışma Sosyolojisi, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul. [Sayfa aralığı 55-62].
 • Mevlüt Özben, “Toplum Türleri”, Sosyolojiye Giriş, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayınları, Ankara.  [Sayfa aralığı 47-53].
 • Fuat Man, İnsan, Çalışma ve Toplum Çalışma Sosyolojisine Giriş, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2019.  [Sayfa aralığı 65-53].
 • Kuvvet Lordoğlu ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı, Der yayınları, İstanbul, 2003. [Sayfa aralığı 3-23]
 • Tülay Bozkurt, Çalışma İlişkilerinin Evrimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011. [Sayfa aralığı: 3-20]

Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

*