Kategori: Dersler

Uluslararası Sosyal Politika

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -III. Dönem Dersi Uluslararası sosyal politika kavramı ve unsurları Uluslararası sosyal politikayı doğuran nedenler ve tarihi gelişimi Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) Kurulması UÇÖ’nün Anayasasında ve Filadelfiya Bildirgesinde belirtilen ilke ve değerler (ek 1) – (ek 2) Üçlü yapısı (üçlülük-triparite) UÇÖ’nün organları ve görevleri Uluslararası Çalışma Konferansı Yönetim Kurulu Uluslararası çalışma Bürosu …

Devamını oku

Çalışma İlişkilerine Giriş

(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi Çalışma Kavramı Hayvan Faaliyetleri ile İnsanıun Çalışması Arasında ki Ayrım Çalışma-İşgücü Arasındaki Ayrım Çalışma (emek) Süreci Çalışmanın sonuç ve unsurları Üretim araçları/İş Aletlerinin Gelişmesi Üretim İlişkileri İnsanın Çalışmaya Yüklediği Anlamlar Çalışmanın Tarihsel Biçimleri İlkel Toplumlar Toplayıcılık Avcılığın gelişimi Tarım ve hayvancılığa geçiş İşbölümünün Doğuşu ve Gelişimi İlk işbölümü/doğal …

Devamını oku

Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

(Seçmeli ) Doktora Programı  Güz -I. Dönem Dersi Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Koruma Hakkı”, VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, (10-11 Aralık 2015), Denizli. “Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Koruma Tabanları Yaklaşımı“, Karatahta İş Yazıları Dergisi, C.I, S.1 (2015). Ödev konuları: –Sosyal güvenliğin finansmanı, gelir …

Devamını oku

Sosyal Güvenlik Hukuku

(Zorunlu) 4. Sınıf Güz -VII. Dönem Dersi Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İlişkisi Zorunlu Sigortalılık İlişkisi Sigortalı sayılanlar Tüm sigorta koları bakımından sigortalı sayılanlar Kısmi sigortalılar Sigortalılığı özel düzenlenenler Sigortalı sayılmayanlar Başlangıcı, bildirilmesi ve sona ermesi İsteğe Bağlı Sigortalılık İlişkisi Gerekçesi, dayanağı, amacı Koşulları Başlangıcı ve sona ermesi Sigortalılık Hallerinin Çakışması ve Birleşmesi İşyeri Kavramı Asıl işyeri …

Devamını oku

Dersler

2021-2022 Güz Yarıyılı Dersleri Lisans Programı Çalışma İlişkilerine Giriş (Zorunlu) -1. sınıfUluslararası Sosyal Politika (Zorunlu) -2. sınıfSosyal Güvenlik Hukuku (Zorunlu) -4. sınıf  Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları (Seçmeli) Doktora programı Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası (Seçmeli)