Kategori: Dersler

Uluslararası Sosyal Politika

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -III. Dönem Dersi (Ara sınavda sarı ile işaretlenmiş konu başlıklarından sorumlusunuz) Uluslararası sosyal politika kavramı ve unsurlarıUluslararası sosyal politikayı doğuran nedenler ve tarihi gelişimiUluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) Kurulması UÇÖ’nün Anayasasında ve Filadelfiya Bildirgesinde belirtilen ilke ve değerler (ek 1) – (ek 2)Üçlü yapısı (üçlülük-triparite)UÇÖ’nün organları ve görevleri Uluslararası Çalışma KonferansıYönetim KuruluUluslararası …

Devamını oku

Güz Dönemi Dersleri

2022-2023 Güz Yarıyılı Dersleri Lisans Programı Çalışma İlişkilerine Giriş (Zorunlu) -1. sınıfUluslararası Sosyal Politika (Zorunlu) -2. sınıfSosyal Güvenlik Hukuku (Zorunlu) -4. sınıf  Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları (Seçmeli) Doktora programı Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası (Seçmeli)

Sosyal Güvenlik Hukuku

(Zorunlu) 4. Sınıf Güz -VII. Dönem Dersi (Ara sınavda sarı ile işaretlenmiş konu başlıklarından sorumlusunuz) Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İlişkisi Zorunlu Sigortalılık İlişkisi Sigortalı sayılanlar Tüm sigorta koları bakımından sigortalı sayılanlar Kısmi sigortalılar Sigortalılığı özel düzenlenenler Sigortalı sayılmayanlar Başlangıcı, bildirilmesi ve sona ermesi İsteğe Bağlı Sigortalılık İlişkisi Gerekçesi, dayanağı, amacı Koşulları Başlangıcı ve sona ermesi Sigortalılık …

Devamını oku

Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

(Seçmeli ) Doktora Programı  Güz -I. Dönem Dersi Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Koruma Hakkı”, VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, (10-11 Aralık 2015), Denizli. “Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Koruma Tabanları Yaklaşımı“, Karatahta İş Yazıları Dergisi, C.I, S.1 (2015). Ödev konuları: –Sosyal güvenliğin finansmanı, gelir …

Devamını oku

Bahar Dönemi Dersleri

2021-2022 Bahar Yarıyılı Dersleri Lisans P rogramı Sosyal Politika (Zorunlu) -1. sınıfToplu İş Hukuku (Zorunlu) -2. sınıfSosyal Güvenlik Teorisi (Zorunlu) -3. sınıf  Tezli Yüksek Lisans Programı ILO Standartları ve AB Çalışma Normları (Seçmeli) Doktora programı Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi (Seçmeli)

Sosyal Politika

(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi Sosyal Politika Kavramı Dar anlamda sosyal politika Geniş anlamda sosyal politika Sosyal Politikalar Kimleri Hangi Nedenlerle Korur? Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimler Nelere karşı Nasıl Korunur? Bilimsel Çalışma Alanı Olarak Sosyal Politika ve Sosyal Politikanın Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Sosyal Politikayı Doğuran Tarihsel Nedenler İşçileşme/ücretli çalışma ve …

Devamını oku

Toplu İş Hukuku

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -II. Dönem Dersi SENDİKALAR VE KONFEDERASYONLAR Borçlar Hukuku -İş Hukuku Ayrımı Bireysel İş Hukuku-Toplu İş Hukuku Ayrımı Sendika Özgürlüğü ve Hakkı Bireysel Sendika Özgürlüğü Pozitif Sendika Özgürlüğü Negatif Sendika Özgürlüğü Toplu Sendika Özgürlüğü İşkolu nedir? İşkolu nasıl belirlenir? İşkolu sendikacılığı İşçi Sendikası ve Konfederasyonlar İşveren Sendikası ve Konfederasyonlar İşçi Sendikalarına Üyelik/İşçi …

Devamını oku

Sosyal Güvenlik Teorisi

(Zorunlu)  3. Sınıf Güz -VI. Dönem Dersi Sosyal güvenliğin tanımı ve unsurları Sosyal riskler Koruma sağlayan geleneksel yöntemler Aile Topluluk Bireysel tasarruflar Özel sigortacılık İşyeri sandıkları Sosyal güvenliğin araçları Sosyal sigortalar sosyal yardımlar Sosyal hizmetler İşveren/işyeri programları Sosyal güvenliği enformel/aile yardımları ile bireysel fon ve  özel sigortalardan ayıran özellikler -ayrıntı için tıklayınız  Dünyada tarihsel gelişimi …

Devamını oku

Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi

(SEÇMELİ)  Doktora Bahar Dönemi Dersi Çalışmada sağlık ve güvenlik -Derse Giriş 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanunun kapsamı  İşverenin genel yükümlülüğü Risklerden korunma ilkeleri İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri İşyeri hekimleri iş güvenliği uzmanları Tehlike sınıfının belirlenmesi Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Tahliye Çalışmaktan …

Devamını oku

ILO Standartları ve AB Çalışma Normları

(SEÇMELİ)  Yüksek Lisans Bahar Dönemi Dersi Uluslararası Sosyal Politikanın Ortaya Çıkışı ÜÇÖ’nün Kurulması  UÇÖ’nün Yapısı, İşleyişi  UÇÖ’nün Sözleşme ve Tavsiye Kararları UÇÖ’nün Denetim ve İzleme Yöntemleri UÇÖ ve Türkiye İlişkileri   Küreselleşme Sürecinde UÇÖ  Avrupa Konseyi ve Avrupa Sosyal Şartı  AB’nin Yapısı, Kurumları ve Hukuk Kaynakları  AB Sosyal Politikasının Kaynakları  AB Sosyal Politikası Konuları  Soft Hukuk …

Devamını oku