Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

(Seçmeli ) Doktora Programı  Güz -I. Dönem Dersi

Ödev konuları:

Sosyal güvenliğin finansmanı, gelir transferi ve gelir dağılımı (MCG)
Sosyal korumanın riskler, kişiler ve koruma bakımından kapsamı, kapsam yetersizliği ve kapsamın genişletilmesi (APB)
Türkiye’de işgücü piyasasının yapısal özelliklerinin sosyal güvenlik sisteminin finansmanına  etkisi (Sİ)
Sosyal korumanın istihdam üzerindeki etkileri [Sosyal koruma (sosyal güvenlik) işsizlik yaratır mı?] (MBK)
İşgücü piyasasında bölünme ve sosyal korumanın (sosyal güvenliğin) gelir dağılımı ve yoksulluk üzerindeki etkisi (YK)