TÜBİTAK 1001 Destekli Proje

Proje faaliyetlerine ilişkin olarak “Hekim Göçü”  web sitesi hazırlanarak yayına geçmiştir.
https://hekimgocu.wixsite.com/hekim


TÜBİTAK 1001 kapsamında  “Türkiye’den Almanya’ya Göç Eden Sağlık Çalışanı Profesyonellerin Göç Dinamikleri ve Geri Dönüş Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma” projesinin desteklenmesi kabul edilmiştir.
https://www.mu.edu.tr/tr/duyuru/ogretim-uyelerimiz-ve-ogrencilerimizin-tubitak-1001-destekli-proje-basarisi-62297