Güz Dönemi Dersleri

2023-2024 Bahar Yarıyılı Dersleri

Lisans P rogramı

Çalışma İlişkilerine Giriş (Zorunlu) -1. sınıf
Uluslararası Sosyal Politika (Zorunlu) -2. sınıf
Sosyal Güvenlik Hukuku (Zorunlu) -4. sınıf

 Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları (Seçmeli)
Doktora programı Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası  (Seçmeli)

Devamını oku

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi” Güncellendi!

Recep Kapar-16.08.2023 (Sosyal Politika Notları III)

Uluslararası Çalışma Konferansı, 1998 yılındaki toplantısında kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi, dört  ilke ve hak temel olarak tanımlamıştır. Buna göre temel haklar ve ilkeler:

  • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkili bir şekilde tanınması
  • Her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması
  • Çocuk emeğinin etkili biçimde ortadan kaldırılması
  • İstihdam ve meslekte ayrımcılığın ortadan kaldırılması

biçiminde sınıflandırılmıştır.

Devamını oku

Verçenik yaz çıkışı -Kuzey klasik rota

Erciyes Dağı Zirve Kuzey Çıkışı- Kar buz rotasından

Muğla ve Antalya’nın en yüksekleri: Uyluk ve Kızlar Sivrisi yaz çıkışları

 

Yeni Makale: Türkiye’de Çalışanların Yoksulluğu, Yoksunluğu ve Sosyal Dışlanmaları

Türkiye’de Çalışanların Yoksulluğu, Yoksunluğu ve Sosyal Dışlanmaları, Bilgi Üniversitesi Reflektif Dergisi, Cilt 4 Sayı 2 (2023): Haziran. (https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.106)

Yeni Kitap: Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları ve Gelişme Alanları

Yeni Kitap Bölümü: Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması

İş Kazaları Hakkında “Mit” Haline Gelmiş “Sabit Oranlar”

Recep Kapar-22.10.2022 (Sosyal Politika Notları II)

  • Yüzyıl öncesinin oranları
  • Yöntemsel belirsizlik
  • Geçerli olmayan veri ve bulgulara dayanma
  • Özel sigorta müfettişi bakışı
  • Kamu görevlilerinin, işverenlerin ve işveren vekillerinin yükümlülüklerini göz ardı etme
  • Önlenebilir kaza ve önlenemez kaza sınıflandırmasının sorunları

Devamını oku

İfade özgürlüğü

İnsan hakları Avrupa Mahkemesine göre ifade özgürlüğü, devletin veya nüfusun bir bölümünün saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bulduğu bilgi ve düşünceleri de korur ve kapsar.

” (..) saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de  demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir” (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi)