Bahar Dönemi Dersleri

2022-2023 Bahar Yarıyılı Dersleri

Lisans P rogramı

Sosyal Politika (Zorunlu) -1. sınıf
Toplu İş Hukuku (Zorunlu) -2. sınıf
Sosyal Güvenlik Teorisi (Zorunlu) -3. sınıf

 Tezli Yüksek Lisans Programı ILO Standartları ve AB Çalışma Normları (Seçmeli)
Doktora programı Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi (Seçmeli)

İş Kazaları Hakkında “Mit” Haline Gelmiş “Sabit Oranlar”

Recep Kapar-22.10.2022 (Sosyal Politika Notları II)

 • Yüzyıl öncesinin oranları
 • Yöntemsel belirsizlik
 • Geçerli olmayan veri ve bulgulara dayanma
 • Özel sigorta müfettişi bakışı
 • Kamu görevlilerinin, işverenlerin ve işveren vekillerinin yükümlülüklerini göz ardı etme
 • Önlenebilir kaza ve önlenemez kaza sınıflandırmasının sorunları

Devamını oku

13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Toplandı -14 EKİM 2022

Açılış Konuşmaları/ 11.30 – 12.00

 • Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ (Düzenleme Kurulu Adına)
 • İlker AKÇASOY (Mülkiyeliler Birliği Başkanı)

Oturumlar (12.00 – 17.15)

I.  Oturum: Çalışma İlişkilerine Tarihsel ve Kavramsal Bir Bakış/  12.00 – 13.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MAKAL

 • İşçi Sicil Dosyalarında Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası İşçileri 1937-1950/ Şenol SIRMA
 • İşçi Sınıfı Mücadeleleri Tarihinden Bir Kesit 1980 TARİŞ Direnişi/ Tuğçe SAYİS
 • Çalışma Hakkına Eleştirel Bir Bakış: Paul Lafargue’un Tembellik Hakkı Metninde Çalışma Hakkı/ Deniz FIRAT

Devamını oku

İfade özgürlüğü

İnsan hakları Avrupa Mahkemesine göre ifade özgürlüğü, devletin veya nüfusun bir bölümünün saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bulduğu bilgi ve düşünceleri de korur ve kapsar.

” (..) saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de  demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir” (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi)