Likya Yolu 8., 9. ve 10. Günler/Kaş-kekova-Gürses-Demre (Kasım 2022)

Likya Yolu 5., 6. ve 7. Günler/Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen- Çukurbağ- Kaş (Ekim 2022)


13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Toplandı -14 EKİM 2022

Açılış Konuşmaları/ 11.30 – 12.00

  • Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ (Düzenleme Kurulu Adına)
  • İlker AKÇASOY (Mülkiyeliler Birliği Başkanı)

Oturumlar (12.00 – 17.15)

I.  Oturum: Çalışma İlişkilerine Tarihsel ve Kavramsal Bir Bakış/  12.00 – 13.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MAKAL

  • İşçi Sicil Dosyalarında Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası İşçileri 1937-1950/ Şenol SIRMA
  • İşçi Sınıfı Mücadeleleri Tarihinden Bir Kesit 1980 TARİŞ Direnişi/ Tuğçe SAYİS
  • Çalışma Hakkına Eleştirel Bir Bakış: Paul Lafargue’un Tembellik Hakkı Metninde Çalışma Hakkı/ Deniz FIRAT

Devamını oku

Küçük Demirkazık ve Büyük Demirkazık Zirve Çıkışları -2022

İfade özgürlüğü

İnsan hakları Avrupa Mahkemesine göre ifade özgürlüğü, devletin veya nüfusun bir bölümünün saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bulduğu bilgi ve düşünceleri de korur ve kapsar.

” (..) saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de  demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir” (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi)

Dedegül zirve çıkışı -2992 mt

Güz Dönemi Dersleri

2022-2023 Güz Yarıyılı Dersleri

Lisans Programı Çalışma İlişkilerine Giriş (Zorunlu) -1. sınıf
Uluslararası Sosyal Politika (Zorunlu) -2. sınıf
Sosyal Güvenlik Hukuku (Zorunlu) -4. sınıf
 Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları (Seçmeli)
Doktora programı Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası (Seçmeli)