Kategori: Bloknot

AKP İktidarında Sosyal Sigortalar/Recep Kapar

(içinde) Himmet Fıtrat Piyasa (AKP Döneminde Sosyal Politika),  Derleyenler, Meryem Koray-Aziz Çelik, İletişim Yayınları, 2015. https://iletisim.com.tr/kitap/himmet-fitrat-piyasa/9073   GİRİŞ Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin en önemli unsuru olan sosyal sigortaların gelişimi önemli eksikliklerle ve oldukça yavaş bir biçimde gerçekleşmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı öncesinde, toplumun geniş kesimleri bakımından sosyal güvenlik bir hak haline gelmiş olmasına ve toplumun …

Devamını oku

Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri/ Recep Kapar

(içinde) Uluslararası Sosyal Politika: Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve Güncel Gelişmeler (Edit.: Pir Ali Kaya), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. https://www.umuttepeyayinlari.com/uluslararasi-sosyal-politika GİRİŞ “Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütü olan Uluslararası Çalışma Örgütü  (UÇÖ) birçok farklı özelliği yapısında barındırmaktadır. UÇÖ ürettiği sözleşme ve tavsiyeler aracılığıyla uluslararası çalışma standartlarını oluşturur. Diğer yandan yetkili olduğu alanlarda üye ülkelere teknik yardım sağlama …

Devamını oku

23. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (2024)

Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünce düzenlenen 23. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (2024) Ünye’de Toplanacaktır. Kongre web sayfası: https://23ceei.odu.edu.tr/ Kongre Takvimi Kongre Tarihi : 30/31 Mayıs – 1 Haziran 2024 Özet Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih  : 1 Nisan 2024 Erken Kayıt Tarihi: 1 Nisan 2024 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 15 …

Devamını oku

Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Türkiye’de Düzensiz Göçmenlerin Ekonomik ve Sosyal Hakları/ Recep Kapar

(içinde) Türkiye’de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum (Derleyen Songül Sallangül vd.), Bağlam Yayınları, İstanbul. https://www.baglam.com/home/book/turkiyede-multecilik-zorunlu-goc-ve-toplumsal-uyum GİRİŞ Tarihsel süreçte insan haklarının gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve güvence altına alınması yönünde ulusal ve uluslararası alanlarda önemli adımlar atılagelmiştir. Bu ilerlemelere rağmen, dünya genelinde çok sayıda insanın çeşitli nedenlerle insan hakları tanınmamakta, ihlal edilmekte veya tam olarak gerçekleştirilmemektedir. Günümüzde …

Devamını oku

Türkiye’de Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam ve Sosyal Politikadan Dışlanması/Recep Kapar

(içinde) Prof. Dr. Ercan Güven’e Armağan, Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler (Derleyenler: Aytül Ayşe Cengiz-Banu Uçkan Hekimler), Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2023. https://yeniinsanyayinevi.com/kitaplarimiz/emegin-hallerine-dair-yuzlesmeler/ GİRİŞ İstihdam edilenlerin işteki durumları, diğer bir deyişle çalışma statüleri, “ücretli, maaşlı veya yevmiyeli”, “ücretsiz aile çalışanı”, “işveren” ve “kendi hesabına çalışan” biçiminde sınıflandırılmaktadır. Sosyal politika önlemleri, her ne kadar günümüzde toplumun tümünü …

Devamını oku

Türkiye’de Çalışma Karşılığında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları ve Etkileri/Recep Kapar

(içinde)Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa, (Der.) Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler, NotaBene Yayınları, İstanbul, 2017. https://notabene.com.tr/urun/insana-karsi-piyasa-turkiye-de-saglik-ve-sosyal-guvenlik/ GİRİŞ “Dünya genelinde sosyal yardımları, istihdam programları ile ilişkilendirmeye dönük eğilimler son yıllarda güçlenmiştir. Bu çerçevede çalışma gücü bulunan fakat çalış(a)mayan veya yoksul olanların sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için çalışma/istihdam programlarına katılma zorunluluğu getiren uygulamalarda …

Devamını oku

Türkiye’de Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Sorunları/Recep Kapar

(içinde) Zor Zamanlarda Emek: Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları  (Derleyenler: Ahmet Makal ve Aziz Çelik), İmge Kitapevi, Ankara, 2017. https://www.imge.com.tr/kitap/zor-zamanlarda-emek-turkiye-de-calisma-yasaminin-guncel-sorunlari-ahmet-selamoglu-9789755338828 Giriş İnsanlar yaşamak için çalışsa da, çalışmak insan sağlığına ve yaşamına zarar veren bir uğraştır. Günümüzde işyerleri, üretim süreçleri ve çalışma ortamları insanlar için en tehlikeli yerlerdir. Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) tahminlere göre dünyada günde 6 bin …

Devamını oku

Türkiye’de Sosyal Yardım Sisteminde Çalışma Yoklaması/Recep Kapar

(içinde) Sosyal Yardım Alanlar, Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri (Derleyen Denizcan Kutlu), İletişim Yayınları, İstanbul, 2018 https://iletisim.com.tr/kitap/sosyal-yardim-alanlar/9558 Giriş Türkiye’de yeni gelişmekte olan sosyal yardım sistemi, farklı nitelikteki özel grupları ayrı ayrı kapsayan çok sayıda programdan oluşan, bütünsellikten uzak ve parçalı bir nitelik taşımaktadır. Programların özel grupları kapsama amacı, ayrıntılı yoklamaları zorunlu kılmaktadır. Yoklama …

Devamını oku

Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Politikalarında Toplumsal Cinsiyet/ Recep Kapar

Kitap Bölümü: (içinde) 2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet (Derleyenler: Saniye Dedeoğlu- Adem Yavuz Elveren), İmge Kitapevi, Ankara, 2015. https://www.imge.com.tr/kitap/2000-ler-turkiye-sinde-sosyal-politika-ve-toplumsal-cinsiyet-derleme-9789755338224 Giriş “Kadın istihdamına ilişkin yapılan çalışmalarda istihdamın niceliksel boyutu, istihdam olanakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi, gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ile sosyal güvenliğin kapsamı gibi konular öne çıkmaktadır. Ancak kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları …

Devamını oku

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi” Güncellendi!

Recep Kapar-16.08.2023 (Sosyal Politika Notları III) Uluslararası Çalışma Konferansı, 1998 yılındaki toplantısında kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi, dört  ilke ve hak temel olarak tanımlamıştır. Buna göre temel haklar ve ilkeler: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkili bir şekilde tanınması Her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması Çocuk emeğinin etkili …

Devamını oku

İş Kazaları Hakkında “Mit” Haline Gelmiş “Sabit Oranlar”

Recep Kapar-22.10.2022 (Sosyal Politika Notları II) Yüzyıl öncesinin oranları Yöntemsel belirsizlik Geçerli olmayan veri ve bulgulara dayanma Özel sigorta müfettişi bakışı Kamu görevlilerinin, işverenlerin ve işveren vekillerinin yükümlülüklerini göz ardı etme Önlenebilir kaza ve önlenemez kaza sınıflandırmasının sorunları

Devamını oku

Soma Faciası Üstüne Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Ortak Açıklaması (2014)

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan trajik maden kazasının ardından, öncelikle yaşamını kaybeden emekçilere rahmet, aileleri ile toplumumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde son yıllarda sıklıkla yaşanan ve çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan büyük iş kazalarının nedenlerine dikkat çekmek ve acil çözüm talep etmek, Türkiye’deki üniversitelerde çalışma hayatı üzerinde eğitim veren, araştırma ve …

Devamını oku

13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Toplandı -14 EKİM 2022

Açılış Konuşmaları/ 11.30 – 12.00 Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ (Düzenleme Kurulu Adına) İlker AKÇASOY (Mülkiyeliler Birliği Başkanı) Oturumlar (12.00 – 17.15) I.  Oturum: Çalışma İlişkilerine Tarihsel ve Kavramsal Bir Bakış/  12.00 – 13.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MAKAL İşçi Sicil Dosyalarında Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası İşçileri 1937-1950/ Şenol SIRMA İşçi Sınıfı Mücadeleleri Tarihinden Bir Kesit 1980 …

Devamını oku

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Öğretim Üyelerinin Metal İşkolu Bildirisi (2015)

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri öğretim üyelerinin metal işçileri eylemine ilişkin açıklaması Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına …

Devamını oku

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Öğretim Üyelerinin Tuzla Bildirisi (2008)

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyelerinin Tuzla ve diğer tersanelerdeki ölümler üzerine ortak açıklamaları Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nin öğretim üyeleri olarak, bir süredir başta Tuzla olmak üzere tersanelerde yaşanan iş kazaları ve ölümler vicdanımızı yaralıyor. Öğrencilerine insan onuruna yaraşır bir çalışma yaşamının bir ülkenin tüm vatandaşları için bir hak olma …

Devamını oku

Sosyal adaletçi bir vergi reformu yapılmadan asgari ücretten vergi alınmaması ve sosyal güvenlik hakkı

Recep Kapar -24.12.2021  (Sosyal Politika Notları-vrs.1.1) Aşağıda 18.12.2021  (Sosyal Politika Notları-vrs.1.0)’ da ele alınan sadece asgari ücreti gelir vergisinden muaf tutan ve asgari ücretin üzerindeki tüm ücretlerin tamamını gelir vergisine dahil eden Kanun teklifi ilgili komisyonlarda ve TBMM Genel Kurulunda yasalaşma sürecinde değiştirilmiştir. Kanunlaşan metinde asgari ücret üzerindeki ücretlerin asgari ücret kadar kısmı gelir vergisinden …

Devamını oku

“İçtimai Siyaset”

Ord. Prof. Dr. Gerhard KESSLER’in 1945 yılında Türkçeye çevrilerek yayınlanan “İçtimai Siyaset” kitabının tıpkı basımı Karatahta İş Yazıları dergisi tarafından yayınlandı. Kitabın (.pdf) dosyasını indirmek için: http://www.dergikaratahta.com/files/20/5.pdf

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitimi Hakkında

Taner AKAN , “Sosyoloji, Politika ve Ekonomi (SPE) Bölümlerine Doğru: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Bir Model Önerisi”, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,13, Sayı.3, 2011, ss.27-48. [http://www.isguc.org/download.php?id=463&tk=327554bce8b05e8d14b072b4e650af67&f=463.pdf&user=&lg=tr] Taner AKPINAR-Emirali KARADOĞAN, “Sosyal Politika Disiplinine İlişkin Güncel Tartışmalar ve ÇALIŞMA ORTAMI’nın 100. Sayısının Anlamı”, Çalışma Ortamı Dergisi, S.100 (Eylül Ekim 2008), s. 6-7. [http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/calisma_ortami100.pdf] Erdem …

Devamını oku