Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitimi Hakkında

 • Taner AKAN , “Sosyoloji, Politika ve Ekonomi (SPE) Bölümlerine Doğru: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Bir Model Önerisi”, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,13, Sayı.3, 2011, ss.27-48. [http://www.isguc.org/download.php?id=463&tk=327554bce8b05e8d14b072b4e650af67&f=463.pdf&user=&lg=tr]
 • Taner AKPINAR-Emirali KARADOĞAN, “Sosyal Politika Disiplinine İlişkin Güncel Tartışmalar ve ÇALIŞMA ORTAMI’nın 100. Sayısının Anlamı”, Çalışma Ortamı Dergisi, S.100 (Eylül Ekim 2008), s. 6-7. [http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/calisma_ortami100.pdf]
 • Erdem CAM, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde ‘Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’ Bölümünün Yeri: Mevzuat ve Müfredat Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, 9-12 Şubat 2014, Gazi Üniversitesi & Türk-İş Konfederasyonu, Kasım 2014: Ankara: Türk-İş Yayınları, 416-448. [images/pdf/bolum/erdem2.pdf]
 • Erdem CAM,“Akademiden Teknokrasiye, Teknokrasiden Bürokrasiye Türkiye’de Yetişkinlere Yönelik Sosyal Politika Eğitimlerinin Yönetimi Üzerine Bir İnceleme ve Yeni Bir Model Önerisi”, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:15, Sayı:2. [http://www.isguc.org/download.php?id=509&tk=327554bce8b05e8d14b072b4e650af67&f=509.pdf&user=&lg=tr]
 • Erdem CAM, “From social policy to labour economics and industrial relations in Turkey: a critical history of an academic discipline”, Labor History, Vol. 62, Issue 2 (2021), pp. 186-204. [https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0023656X.2021.1897092]
  Ömer CEYLAN, “Türkiye’de Sosyal Siyasetin Oluşumunda Gerhard Kessler”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2009. [http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/omer.ceylan/diger/omer.ceylan02.07.2013_00.10.43diger.pdf]
 • Ömer CEYLAN, “Türkiye’de Sosyal Siyasetin Oluşumunda Gerhard Kessler”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Sosyal Politika Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2009. [https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp] -(bedelsiz üye olunarak tam metine ulaşılmaktadır)
 • Arzu ÇERKEZOĞLU, “DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun Eskişehir’de 21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’nde yaptığı konuşma“, [https://disk.org.tr/2022/10/disk-genel-baskani-arzu-cerkezoglunun-eskisehirde-21-calisma-ekonomisi-ve-endustri-iliskileri-kongresinde-yaptigi-konusma/]
 • Orhan ÇINAR ve Ceyhun SERÇEMELİ, “Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölüm Mezunlarının İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi Alabilmeleri Açısından Sahip Oldukları Nitelikler Ve Gerekli Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme”, “IV. INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGN TRADE AND LOGISTICS CONGRESS September, 7-8, Didim/Aydın.
 • Seyfi DEMİRSOY, “Ord. Prof. Dr. G. Kessler”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7619/7121]
 • Toker DERELİ, ”Cahit Talaş Hoca’nın Ardından”,  Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]
 • Toker DERELİ, “Oturum Açılış Konuşması”, 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel – İstanbul [images/pdf/dereli-a.pdf]
 • Toker DERELİ, Geçmişin Ayak İzleri, Prof. Dr. Toker Dereli’nin Anıları, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları – 20,  Ankara,  2018. [http://elb.tmseveta.com/media/web_content/gecmisin-ayak-izleri-prof-dr-toker-derelinin-anilaripdf_None_1XTX.pdf]
 • Bahir ERSOY, “İlham Kaynağım Kessler Hoca”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7594/7096]
 • Muhlis ETE, “Ordinaryus Prof Der. Gerhard Kessler 24.8.1883 – 8.8.1963”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7589/7091]
 • Gürhan FİŞEK, “O Bizlerden Biri Türkiye’de Sosyal Politika’nın Başöğretmeni: Ord. Prof. Dr. G. Kessler“, Çalışma Ortamı Dergisi, Fişek Enstitüsü Sayı. 140 (Mayıs-Haziran 2015). [images/pdf/bolum/kesler.pdf]
 • Celal GÖLE, “Hocamız Prof. Dr. Cahit Talas’ın Ardından”, Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]
 • Mehmet Atilla GÜLER, “Türkiye’de Sosyal Politika Alanında Yaşanan Güncel Tartışmalar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, [images/pdf/bolum/guler.pdf]
 • Mesut GÜLMEZ, Sosyal Politika Biliminin Öncüsü Prof. Dr. Cahit Talas, Çalışma ve Toplum, S. 12 [http://www.calismatoplum.org/sayi12/Gulmez1.pdf]
 • Nejat GÜNERİ, “Cahit Hocamızın Ardından”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]
 • Andreas HÄNLEİN, “GERHARD KESSLER:Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal Politikacı”, Çalışma ve Toplum, Sayı 9 [http://www.calismatoplum.org/sayi9/hanlein.pdf]
 • Banu UÇKAN HEKİMLER, Türkiye’nin Sosyal Politika Çınarları, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • Alpaslan IŞIKLI, “Sosyal Devlet ve Prof. Dr. Cahit Talas”, Çalışma ve Toplum, S. 12 [http://www.calismatoplum.org/sayi12/Isikli.pdf]
 • Alpaslan IŞIKLI-Mesut GÜLMEZ, “Cahit Talas ile Söyleşi-Yaşam Öyküsü”, Cahit Talas’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği yayınları No. 9, Ankara, 1990
 • Oğuz KARADENİZ, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretimini Yeniden Düşünmek”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/karadeniz.pdf]
 • Güldane KARSLIOĞLU, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümleri”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/editor.pdf]
 • Gerhard KESSLER, “Bir Otobiyografi: Kendi Hayat Yolum”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7587/7089)
 • Çiğdem KIREL vd.,“Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Kimlik Algıları Ve İşgücü Piyasalarındaki Beklentileri”, İŞGÜÇ – Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5. (https://www.isguc.org/download.php?id=685&tk=327554bce8b05e8d14b072b4e650af67&f=685.pdf&user=&lg=tr)
 • Meryem KORAY, “Akademik Alanda Sosyal Politika Nereye?”, Çalışma ve Toplum, S.36. [http://calismatoplum.org/sayi36/koray.pdf]
 • Metin KUTAL, “Türk Sosyal Politikasında Öncü Bir Bilim Adamı Prof. Dr. Cahit Talas”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]
 • Ahmet MAKAL, “Türkiye’de Akademide Sosyal Politika Geleneğinin Doğuşu ve Gelişimi Üzerine Tarihsel Bir Yeniden Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum, [http://www.calismatoplum.org/sayi41/makal3.pdf]
 • Ahmet MAKAL, “Cahit Hocaya ve Akademik Mirasına Dair”,  Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politka Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]
 • Ahmet MAKAL, “Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Eğitimin Mevcut Durumu ve Geleceği”, 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel – İstanbul [images/pdf/makal-a.pdf]
 • Ahmet MAKAL, “Çeyrek Yüzyılın İçinden Kendimize Bakmak: Kuruluşlarının 25. Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum, S. 16. [http://www.calismatoplum.org/sayi16/makal.pdf]
 • Sedat MURAT-Umut OMAY, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Geleceği”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/murat.pdf]
 • Neslihan OKAKIN, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinde Eğitim Nasıl Olmalıdır”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/okakin.pdf]
 • Mehmet ÖÇAL-Adem KORKMAZ, “Türkiye’de Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma”, İş,Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2018 C. 20, S. 4, s. 159-182.
 • Mehmet ÖÇAL-Adem KORKMAZ, “Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Mevcut Durumu ve Bölümlerin Karşı Karşıya Olduğu Sorunlara Bir Bakış“, Çalışma ve Toplum dergisi, 2018, S. 4.
 • Mehmet Merve ÖZAYDIN, “Sosyal Politika Geçmişinden İnsan Kaynakları Yönetimi Geleceğine: Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitimi”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/ozaydin.pdf]
 • Gürol ÖZCÜRE, “Yeni Kurulan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Eğitimin Mevcut Durumu ve Geleceği”, 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel – İstanbul [images/pdf/ozurce-a.pdf]
 • Ömer Furkan ÖZDEMİR, Türkiye’de Sosyal Politikanın Gelişiminde Cahit Talas’ın Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, UludağÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Bursa, 2013.
 • Süleyman ÖZDEMİR, “Yüksek Öğretim’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”,  Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, Ankara, TÜHİS Yayını, 1998. (tam metin eklenecek)
 • Verda Canbey OZGÜLER. “Türkiye’de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri lisansüstü tezlerinin “sosyal politika” bağlamında değerlendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 78 (2019), s. 1-45. https://doi.org/10.26650/jspc.2020.78.0064
 • Serap ÖZEN, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunlarının İstihdam Süreçleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezunları“, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S. 3 8 Aralık 2015). [images/pdf/bolum/sozen.pdf]
 • Ahmet SELAMOĞLU-Nurcan ÖZKAPLAN, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitimi Üzerine”, İşgüç Dergisi C.7, S.1 (2007) [http://www.isguc.org/?p=article&id=235&cilt=7&sayi=1&yil=2005]
 • Melda SUR, “Sosyal Politika ve İş Hukuku Kürsümüz Başkanı Prof. Dr. Cahit Talas”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politka Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]
 • Faruk TAŞCI, “Türkiye’de Sosyal Politika Disiplinin Gelişimi: Süreklilik ve Değişim”[http://www.sosyalsiyaset.net/documents/FT_TSPDGSD.pdf]
 • Faruk TAŞCI, “Türkiye’de Sosyal Politika Bilimi Geleneği”, 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel – İstanbul [images/pdf/tasci-a.pdf]
 • Gülçin TAŞKIRAN ve Zafer KİRAZ, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Sendika Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2017, Cilt , Sayı 50 (2017), s. 61 – 77.
 • Mustafa Yaşar TINAR,“Sosyal Siyaset’ten Endüstri İlişkileri’ne / Endüstri İlişkileri’nden İnsan Kaynakları’na? “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretiminde Yeniden Yapılanma” Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, TUHİS ya. No. 38, 2000, Ankara.
 • Mustafa Yaşar TINAR, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretimi Mezunların İstihdamına Öncelik Vermelidir”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/tinar.pdf]
 • Mustafa Yaşar TINAR-Barış SEÇER, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanının Profesyonelleşmesi”, 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 8 – 11 Ekim 2009, SGK Müfettişleri Derneği Dinlenme Tesisleri, Çolaklı Side-Antalya [images/pdf/tinar-secer-a.pdf]
 • Orhan TUNA, “Kessler Hocanın Ölümü”,  Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7588/7090]
 • Banu UÇKAN, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri: Gelenekten Geleceğe Doğru”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/uckan.pdf]
 • Engin YILDIRIM, “Bizim Alanın Serencamı”, Çalışma İlişkileri Kongresi’ne sunulan tebliğ, Kocaeli, 25–27 Mayıs 2007 (tam metin eklenecek)
 • Tuncay YILMAZ, “Dünü Tartışmak, Bugünü Yaşamak,Geleceği Kurgulamak”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/yilmaz.pdf]
 • Sayım YORGUN,“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinde Paradigma Arayışı”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/yorgun.pdf]
 • Sayım YORGUN, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Tez Konuları ve Paradigma Değişiklikleri”, Çalışma ve Toplum, [http://www.calismatoplum.org/sayi20/yorgun.pdf]
 • Ekmel ZADİL, “Hocam Kessler Hakkındaki İhtisaslarım”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7590/7092]
 • Sabahattin ZAİM, “İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Tarihçesi ve Gelişimi”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı 52 (2007), [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/issue/view/33]
 • ——, “Soru ve Tartışmalar”, 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel – İstanbul 8 – 11 Ekim 2009 [images/pdf/tartismalar-a.pdf]

*Bu başlık altında konu ile ilgili yayınlanmış anı, belge ve değerlendirmeleri içeren  ağ üzerinden tam metinlere ulaşılabilen bir kaynakça hazırlanması amaçlanmaktadır. İlgili tüm yayınları içermemektedir. Eksikliklerin giderilmesi için çalışılmaktadır. Bu nedenle kaynakça sürekli olarak güncellenmektedir.
(Cahit Talas’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları içerisinde bulunan konu ile ilgili yazılar eklenecektir.)