Özgeçmiş

Recep Kapar

1969 yılında Muğla Merkez ilçede doğmuştur. İlköğretimini Dumlupınar İlkokulu’nda ve Türdü 100.Yıl İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Daha sonra Muğla Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümüne devam etmiştir. Ardından Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği Bölümüne kaydolmuştur. Ancak bir süre sonra kaydını kendi isteği ile sildirerek, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün ilk öğrencilerinden biri olmuş ve lisans eğitimini burada tamamlamıştır.
1994 yılında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 1997 yılında “Çevre Sorunları ile Çevre Koruma Politikalarının İşçiler Üzerindeki Etkisi ve Sendikaların Çevre Politikaları” başlıklı tezi ile alanında  “Bilim Uzmanı” unvanı almıştır.
Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Bir süre sonra  YÖK 35.md uyarınca doktora eğitimi boyunca Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görevlendirilmesi yapılmıştır. 2003 yılında “Sosyal Korumanın işgücü Piyasasına Etkisi” başlıklı tezi ile alanında “Bilim Doktoru” olmuştur. Bu tez çalışması daha sonra kitaplaştırılarak Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından basılmıştır.
Askerlik görevi sonrasında, 2005 yılında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine “Yardımcı Doçent” olarak atanmıştır. 2013 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan Jürice Sosyal Politika alanında “Doçent” unvanı verilmesi uygun bulunmuştur.  2024 yılında aynı üniversitede “Profesör” kadrosuna atanmıştır. Halen  Sosyal Politika, Uluslararası Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik gibi dersler vermektedir.
Gülveren ile evli olan Kapar, aynı zamanda Ege Can ve Nilüfer‘in babasıdır.
Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi ve Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcusudur. 
Eğitim-İş Sendikası üyesidir.