Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Öğretim Üyelerinin Metal İşkolu Bildirisi (2015)

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri öğretim üyelerinin metal işçileri eylemine ilişkin açıklaması

Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına alınmıştır.

Metal işçilerinin toplu eyleminin Türkiye’nin endüstri ilişkileri sisteminin ve sendikacılığının yıllardır sıkıntısını çektiği temel sorunlarla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyoruz.

Metal işçilerinin toplu eyleminin, 12 Eylül ürünü sendika ve toplu pazarlık sisteminin değişmesine katkısı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile sendika özgürlüğünün ve sendika içi demokrasinin güvencelerinin artırılması gereğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Tarafları ve kamu yöneticilerini, işçilerin taleplerini sağduyulu bir yaklaşımla dikkate almaya ve sorunları barışçı yollarla çözmeye çağırıyoruz.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyeleri olarak, uyuşmazlığın çözümü için her türlü bilimsel ve insanî desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamak isteriz.

 • Prof. Dr. Metin KUTAL (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Ahmet MAKAL
 • Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
 • Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan
 • Prof. Dr. Çiğdem KIREL
 • Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
 • Prof. Dr. Banu UÇKAN
 • Prof. Dr. Faruk SAPANCALI
 • Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
 • Prof. Dr. Gürhan FİŞEK
 • Prof. Dr. İlkay SAVCI
 • Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
 • Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
 • Prof. Dr. Meryem KORAY (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Neslihan OKAKIN
 • Prof. Dr. Pir Ali KAYA
 • Prof. Dr. Recep VARÇIN
 • Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
 • Prof. Dr. Tijen ERDUT
 • Prof. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER
 • Prof. Dr. Zeki ERDUT
 • Doç. Dr. Aziz ÇELİK
 • Doç. Dr. Betül ALTUNTAŞ
 • Doç. Dr. Betül URHAN
 • Doç. Dr. Burcu GÜLER
 • Doç. Dr. Dilek BAYBORA
 • Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
 • Doç. Dr. Fatma KOCABAŞ
 • Doç. Dr. Fuat MAN
 • Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ
 • Doç. Dr. Hatice EROL
 • Doç. Dr. Meltem DELEN
 • Doç. Dr. Nilgün ONGAN
 • Doç. Dr. Onat ÖZTÜRK
 • Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
 • Doç. Dr. Recep KAPAR
 • Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU
 • Doç. Dr. Serap ÖZEN
 • Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP
 • Doç. Dr. Şule DALDAL
 • Doç. Dr. Zerrin SUNGUR
 • Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇAK
 • Yrd. Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN
 • Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK
 • Yrd. Doç. Dr. Çisel EKİZ
 • Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin DEMİRER
 • Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK
 • Yrd. Doç. Dr. Emre KOL
 • Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ
 • Yrd. Doç. Dr. M. Rauf KESİCİ
 • Yrd. Doç. Dr. Meryem KURTULMUŞ
 • Yrd. Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe
 • Yrd. Doç. Dr. Nihan CİĞERCİ ULUKAN
 • Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp
 • Yrd. Doç. Dr. Servet GÜN
 • Yrd. Doç. Dr. Umut ULUKAN
 • Dr. Murat ÖZVERİ
 • Arş. Gör. Dr. Denizcan KUTLU
 • Arş. Gör. Dr. Aslıcan KALFA TOPATEŞ
 • Arş. Gör. Dr. Orkun Saip DURMAZ
 • Arş. Gör. Dr. Hakan TOPATEŞ
 • Arş. Gör. Dr. Şafak TARTANOĞLU
 • Arş. Gör. Akın ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Altan Başaran
 • Arş. Gör. Arzu ÖZSOY ÖZMEN
 • Arş. Gör. Bilge CENGİZ
 • Arş. Gör. Ceyhun GÜLER
 • Arş. Gör. Cihan DURMUŞKAYA
 • Arş. Gör. Ebru KANYILMAZ POLAT
 • Arş. Gör. Feyza TURGAY
 • Arş. Gör. Gonca GEZER
 • Arş. Gör. Halil BALCI
 • Arş. Gör. Hilmi ETCİ
 • Arş. Gör. İdil Ece BAL
 • Arş. Gör. Maviş YILDIRIM
 • Arş. Gör. Mehmetcan TÜRKÖLMEZ
 • Arş. Gör. Mihrican ZORLU
 • Arş. Gör. Nail DERTLİ
 • Arş. Gör. Olcay BESNİLİ MEMİŞ
 • Arş. Gör. Onur Can TAŞTAN
 • Arş. Gör. Onur METİN
 • Arş. Gör. Ömer CEYLAN
 • Arş. Gör. Ömer Furkan ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Özal Çiçek
 • Arş. Gör. Selami BAYRAK
 • Arş. Gör. Selcan PEKSAN
 • Arş. Gör. Serter ORAN
 • Arş. Gör. Sevda KÖSE
 • Arş. Gör. Seyran GÜRSOY
 • Arş. Gör. Yasemin ARI KOVANCI
 • Arş. Gör. Yelda BEKTAŞ