Toplu İş Hukuku

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -II. Dönem Dersi

SENDİKALAR VE KONFEDERASYONLAR

 • Borçlar Hukuku -İş Hukuku Ayrımı
 • Bireysel İş Hukuku-Toplu İş Hukuku Ayrımı
 • Sendika Özgürlüğü ve Hakkı
  • Bireysel Sendika Özgürlüğü
   • Pozitif Sendika Özgürlüğü
   • Negatif Sendika Özgürlüğü
  • Toplu Sendika Özgürlüğü
 • İşkolu nedir? İşkolu nasıl belirlenir? İşkolu sendikacılığı
 • İşçi Sendikası ve Konfederasyonlar
 • İşveren Sendikası ve Konfederasyonlar
 • İşçi Sendikalarına Üyelik/İşçi Sendikasına üye olabilecekler
  • Üye olma
  • Üyelikten çekilme
  • Üyelikten çıkarma
  • Üyeliğin askıda kalması
  • Üyeliğin sona ermesi
 • İşveren Sendikalarına Üyelik
 • Sendikaların Birleşmesi-Konfederasyona Üye Olmaları-Uluslararası Kuruluşlara Üyelik
 • Sendikaların İşleyişi
  • Organları
   • Zorunlu organlar
   • Diğer organlar
  • Gelir ve Giderleri
 • İşyeri Sendika temsilcisinin güvencesi
 • Sendika Yöneticisinin güvencesi
 • Sendika Özgürlüğünün Güvencesi
 • Sendikaların Faaliyetleri
 • Sendikaların Denetimi
 • Sendikaların Kapatılması ve Faaliyetlerinin Durudurlması
 • Sendikaların Sona Ermesi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT

 • Toplu iş sözleşmesi kavramı ve tanımı
 • Tolu iş sözleşmesi hakkı ve yararları
 • Toplu iş sözleşmesinin özerkliği
 • Toplu iş sözleşmesinin içeriği/Normatif hükümler/borç doğurucu hükümler
 • Tolu iş sözleşmesi-bireysel iş sözleşmesi ilişkisi
 • Teşmil
 • Toplu iş sözleşmesinin kapsam ve düzeyi
  • İşyeri toplu iş sözleşmesi
  • İşletme toplu iş sözleşmesi
  • Grup toplu iş sözleşmesi
 • Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ve yetkisi
 • Yetki tespiti ve itirazı
 • Toplu görüşmeye çağrı ve toplu görüşme
 • Toplu görüşmenin sonuçları/anlaşma/uyuşmazlık
 • Resmi arabuluculuk
 • Özel arabuluculuk
 •  Yüksek Hakem Kurulu
 • Grev ve lokavt kavramı
 • Kanun dışı grev ve lokavt kavramı
 • Grev oylaması
 • Grev ve lokavt yasakları
 • Grev ve lokavtın ertelenmesi
 • Grev ve lokavta katılamayacak işçiler
 • Grev hakkının ve lokavtın güvencesi
 • Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi
 • İşçi alma ve başka işe girme yasağı
 • Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi
 • Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları
 • Grev ve lokavt gözcüleri
 • Grev ve lokavtı sona erdirme kararı
 • Ceza hükümleri


 • Ölçme-Değerlendirme
  Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
  Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.
  **
Print Friendly, PDF & Email