Uluslararası Sosyal Politika

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -III. Dönem Dersi

(Ara sınavda sarı ile işaretlenmiş konu başlıklarından sorumlusunuz)

Uluslararası sosyal politika kavramı ve unsurları
Uluslararası sosyal politikayı doğuran nedenler ve tarihi gelişimi
Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) Kurulması

UÇÖ’nün Anayasasında ve Filadelfiya Bildirgesinde belirtilen ilke ve değerler (ek 1) – (ek 2)
Üçlü yapısı (üçlülük-triparite)
UÇÖ’nün organları ve görevleri

Uluslararası Çalışma Konferansı
Yönetim Kurulu
Uluslararası çalışma Bürosu
Diğer organlar

UÇÖ’nün sözleşmeleri
UÇÖ’nün tavsiye kararları
UÇÖ’nün bildirgeleri
UÇÖ’nün denetleme süreçleri

Genel denetim

Raporlara dayalı denetim
Şikayete dayalı denetim

Özel denetim

UÇÖ-Türkiye ilişkileri

Birleşmiş Milletler

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi
BM’nin diğer sözleşmeleri

    • Kadınlar
    • Çocuklar
    • Engelliler
    • Göçmenler

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi hakkında genel bilgi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa Sosyal Şartı/Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa Birliği

Birliğin tarihsel gelişimi
Avrupa Birliği Organları
Avrupa Birliği Hukuk Kaynakları
Avrupa Birliği Sosyal Politikasının Temel Özellikleri ve Sorunları

Sorumlu olunan kaynak:

Aysen TOKOL, Uluslararası Sosyal Politika, Dora yayınları, Bursa, 2017.

Yardımcı kaynaklar:

Ölçme-Değerlendirme

  • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
  • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

ilo    aggsş çasş ggasş asş md

Print Friendly, PDF & Email