Sosyal Güvenlik Hukuku

(Zorunlu) 4. Sınıf Güz -VII. Dönem Dersi

(Ara sınavda sarı ile işaretlenmiş konu başlıklarından sorumlusunuz)

Sosyal Güvenlik Kurumu
Sigortalılık İlişkisi
Zorunlu Sigortalılık İlişkisi

Sigortalı sayılanlar
Tüm sigorta koları bakımından sigortalı sayılanlar
Kısmi sigortalılar
Sigortalılığı özel düzenlenenler
Sigortalı sayılmayanlar

Başlangıcı, bildirilmesi ve sona ermesi

İsteğe Bağlı Sigortalılık İlişkisi

Gerekçesi, dayanağı, amacı
Koşulları
Başlangıcı ve sona ermesi

Sigortalılık Hallerinin Çakışması ve Birleşmesi
İşyeri Kavramı

Asıl işyeri
İşyerine bağlı yerler İşyerinin eklentileri
Araçlar

İşyerinin Bildirilmesi ve Tescili

Yeni işyerinin bildirilmesi
Niteliği değişen, intikal veya nakledilen işyerinin bildirilmesi
İşyerinin resen tescili
İşyerini bildirmemenin yaptırımı

İşveren, İşveren Vekili, Taşeron
Primler

Prime Esas Kazançlar
Prim Oranları ve Devlet Katkısı  (tablolar)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası
      İş kazasının tanımı
      Meslek hastalığının tanımı
      Sağlanan koruma türleri ve hak etme koşulları
Analık Sigortası
Hastalık Sigortası

Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Malüllük Aylığı

Hak kazanma koşulları
Kesilmesi ve Yeniden bağlanması

Yaşlılık Aylığı

Dönemlere göre hak kazanma koşulları işçi 2008 öncesi, 2008 sonrası yaş, b 2008 öncesi
Özel (Kolaylaştırılmış) koşullara bağlı hak kazanma koşulları
Borçlanma
Toptan ödeme ve ihya

Ölüm Aylığı

Hak kazanma koşulları
Hak sahipleri
Kesilmesi ve yeniden bağlanması

Genel Sağlık Sigortası

Kapsamı
Sağlanan hizmetler
Gelir testi

İşsizlik Sigortası

Kapsamı
Hak kazanma koşulları
Ödeneğin miktarı
Sağlanan diğer koruma ve hizmetler

Fazla ve Yersiz Ödemeler (Kaynak yönetmelik madde 5 ve 6 için tıklayınız)


 Sorumlu olunan kaynak:

Yusuf ALPER (2023), Sosyal Sigortalar Hukuku (Türk Sosyal Güvenlik Sistemi), Dora Yayıncılık/Hukuk Dizisi, 12. baskı, Bursa.

 Yardımcı kaynaklar:

Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

tbl4 tbl5

tbl1  tbl2