Sosyal Politika

(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi

 • Sosyal Politika Kavramı
  • Dar anlamda sosyal politika
  • Geniş anlamda sosyal politika
 • Sosyal Politikalar Kimleri Hangi Nedenlerle Korur?
 • Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimler Nelere karşı Nasıl Korunur?
 • Bilimsel Çalışma Alanı Olarak Sosyal Politika ve Sosyal Politikanın Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi
 • Sosyal Politikayı Doğuran Tarihsel Nedenler
  • İşçileşme/ücretli çalışma ve mülksüzleşme
  • İşçiler arasında rekabet
  • Sanayi devrimi sonrasında çalışma koşulları
  • Sağlığa ilişkin nedenler
  • Ekonomik nedenler/Ekonomik Kriz ve Buhranlar
  • Sosyal nedenler
  • Siyasal nedenler/Sınıf Mücadelesi
 • Dünyada Sosyal Politikaların Tarihsel Gelişimi
 • 20. Yüzyılda Sosyal Politikalara Yön Veren Olay ve Oluşumlar
 • Sosyal Politikaları Biçimlendiren İç Etkenler
 • Sosyal Politikaları Biçimlendiren Dış Etkenler
 • Sosyal Politikanın Hedefleri
 • Sosyal Gelişme Nedir? Sosyal Gelişme ile Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişki
 • Sosyal Politikanın Kamusal Niteliği
 • Devlet Anlayışındaki Değişimler- Karışımcı Devlet-Sosyal Refah Devleti
 • Sosyal Politikanın Bazı Konuları
  • İşsizlik ve İstihdam
  • Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği
  • Ücret 
  • Çalışma Süreleri
  • Kadınlar
  • Engelliler
  • Çocuklar ve Gençler
  • İş kazaları ve Meslek Hastalıkları
  • Sosyal Güvenlik
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Konut
  • Çevre


 • Sorumlu Olunan Kaynaklar

Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika Dersleri, Anadolu Ünv. Ya., Eskişehir, 2004.
Sosyal Politika I, Anadolu Üniversitesi AÖF ya., Eskişehir, 2016.
Sosyal Politika II, Anadolu Üniversitesi AÖF ya., Eskişehir, 2016.

 • Yardımcı/Önerilen Okumalar

Cahit Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, Ankara, 1981.
Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001.

 • Ölçme-Değerlendirme
  Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.

  Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Print Friendly, PDF & Email