Sosyal Güvenlik Teorisi

(Zorunlu)  3. Sınıf Güz -VI. Dönem Dersi
(Ara sınavda kırmızı ile yazılı başlıklardan sorumlusunuz)

 • Sosyal güvenliğin tanımı ve unsurları
 • Sosyal riskler
 • Koruma sağlayan geleneksel yöntemler
  • Aile
  • Topluluk
  • Bireysel tasarruflar
  • Özel sigortacılık
  • İşyeri sandıkları
 • Sosyal güvenliğin araçları
  • Sosyal sigortalar
  • sosyal yardımlar
  • Sosyal hizmetler
  • İşveren/işyeri programları
 • Sosyal güvenliği enformel/aile yardımları ile bireysel fon ve  özel sigortalardan ayıran özellikler -ayrıntı için tıklayınız 
 • Dünyada tarihsel gelişimi ve ilk sosyal güvenlik sistemleri
 • Beveridge ve Bismark gelenekleri
 • Sosyal güvenlik hakkı
 • Sosyal güvenliğin uluslararası normları
 • Sosyal güvenlik ve yurttaşlık
 • Sosyal riskler karşısında sosyal koruma
  • Sağlık bakımı
  • İş kazası ve meslek hastalığı
  • Analık
  • Ölüm
  • Yaşlılık
  • İşgörmezlik
  • İşsizlik
  • Aile yardımları
  • Yosulluk ve sosyal dışlanma
 • Sosyal güvenliğin finansmanı
  • Vergiler
  • Primler
  • Katılım Payları 
  • Diğer Gelirler
 • Sosyal Sigorta Primlerinin Yansıtılması
  • İşverenelerin Yansıtması
  • Ücretlilerin Yansıtması
  • Kendi Hesabına Çalışanların Yansıtması
 • Sosyal Güvenlik Harcamaları
 • Sosyal Güvenliğin Yoksulluk ve Eşitsizlik Üzerindeki Etkileri
 • Sosyal Güvenliğin Ekonomi ve İşgücü Piyasası Üzerşindeki Etkileri
 • Demografi ile Sosyal Güvenlik Arasındaki İlişki


 • Ölçme-Değerlendirme
  Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.

  Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.